Gde najbolje postaviti TV?

45931

Položaj TV-a mora da bude u direktnoj vezi s položajem elemenata za sedenje. Isto tako, ne treba ga pozicionirati nasuprot prozora, odnosno izvora ...