Crveno

Vatreni akcenti u enterijeru

24814

Crvena boja simbolizuje moć, ambiciju i strast. Ona dominira nad ostalim bojama u paleti. U nekim jezicima reč boja istovremeno označava i crvenu n...