Djavolji toranj Vajoming

Đavolov toranj u Vajomingu

24003

Jedna od najspektakularnijih prirodnih pojava je Đavolov toranj u Vajomingu. Ova stenska formacija poznata je i pod nazivom Medveđa jazbina.  (more...