Djavolji toranj Vajoming

Đavolov toranj u Vajomingu

24003

Jedna od najspektakularnijih prirodnih pojava je Đavolov toranj u Vajomingu. Ova stenska formacija poznata je i pod nazivom Medveđa jazbina.  (more...

Daunpatrikova glava

Impresivna kamena kula usred mora

23976

Oko 5 km severno od sela Belikasl u okrugu Mejo blizu irske obale stoji ova neverovatna kamena kula pod nazivom Daunpatrikova glava (Downpatricks H...