Virtuelni vrt

Ponovno pronađeni raj

21727

U ovom virtuelnom vrtu vlada retko opuštajuća atmosfera. Neobičnim kombinacijama nameštaja, detalja i crteža traga se za novim idejama u uređenju p...

Glid

Božanska igra stvaranja

20863

Umetnici teže da svoje vizije i nadahnuća oživotvore u što različitijim materijalima. Gabriel Glid ubraja se među one retke koji su u tome i uspeli...