Peruanska oaza

Veličanstvena pustinjska oaza Perua

23908

Samo 8 kilometara južno od grada Ice u južnom delu Perua nalazi se slikovita oaza Huakačina (Huacachina). Sagrađena oko malog prirodnog jezera i ok...