Pozorište

Život u sopstvenom pozorištu

20904

U domu Jasne Holbus isprepleteni su senzibiliteti pesnikinje, dizajnera i scenografa. Ambijent u kojem živi i stvara na momente liči na dobro stili...