Hotel na Kavkazu

Hotel na Kavkazu na skrivenom vulkanu

23681

Hotel sačinjavaju četiri montažne tube od fiberglasa a otvoren je u blizini najvišeg planinskog vrha u Evropi. Kompleks hotela dizajniran je u komp...