Sofa bolja od čokolade

Sofa bolja od čokolade

22872

Na prvi pogled možete se zapitati da li se radi o sofi ili čokoladi. Iako nije reč o pravoj čokoladi, ova sofa pod nazivom „Bolja od čokolade“ je j...