Dubai će oživeti Atlantidu

41689

Dubai će smisliti sve što nije smišljeno, a oteloviće ono što je već smišljeno a nije urađeno,. Recimo, baš biste voleli da ronite u ruševinama Atl...