Neobičan plafon

Neobični plafoni i moderna rasveta

1083

Ukoliko prostoriju nameravate da učinite nižom, da prikrijete neravnine na tavanici, krovnu konstrukciju ili instalacije, ili pak samo želite atrak...