DOBAR SAN ZA ZDRAV ŽIVOT

by | September 6, 2018

Uz proizvode kompanije BERNARDA budićete se srećni i s osmehom na licu, a odlaskom na spavanje krenućete putem mirnih snova.

Tehnologija proizvodnje iz godine u godinu sve je naprednija i dono­si sve bolji dizajn krevetnih sistema. U poslednje dve decenije primećen je najve­ći razvoj konstrukcije i dizajna dušeka. Zbog toga na tržištu danas postoje dušeci koje od­likuju kvalitet, trajnost, ali i veoma različite cene. Međutim, široka ponuda velikog bro­ja proizvođača, različitih vrsta materijala i njihovih kombinacija samo povećava dilemu kupaca. Mnogi od njih – zbog nedovoljne upućenosti, ali i zbog oprečnih informacija – nisu sigurni koji dušek zadovoljava njihove potrebe. Upravo je to razlog zbog koga vam za kupovinu dobrog dušeka treba dobar vo­dič! Mi u BERNARDI, vođeni motom „Dobar san za zdrav život“, trudimo se da vam svo­jim proizvodima omogućimo svež i poletan početak svakog novog dana.

Svako od nas ima drugačije potrebe kad je reč o idealnoj podlozi za spavanje. Neki će na prvo mesto staviti trajnost, dok je drugima prioritet udobnost. Međutim, ono što je svima nama zajedničko jeste potreba da sebi i svo­jim najmilijima omogućimo zdrav i miran san. Iako se danas dušeci proizvode u najrazliči­tijim oblicima i od najrazličitijih materijala, dobra prozračnost ostaje odlika broj jedan koju kvalitetan dušek mora da ima. Prozrač­nost podrazumeva pravilnu izmenu vazdu­ha u dušeku. To se najefikasnije postiže više­zonskim i višeslojnim džepičastim jezgrom u kombinaciji sa slojevima od kokosa, vlakana agave (sisal) i drugih prirodnih materijala. S druge strane, prozračnost utiče na izbor i sa­stav navlaka dušeka, koje mogu pružiti do­datnu toplotnu regulaciju, zaštitu od štetnih zračenja, efikasno antibakterijsko i antialer­gijsko dejstvo. A sve to doprinosi mirnom, prijatnom i zdravom spavanju.

Ono po čemu su BERNARDA dušeci prepo­znatljivi jesu kvalitetna elastična džepičasta jezgra, gde je svaka opruga ušivena u po­seban džep, te se nezavisno ugiba pod pri­tiskom. Na taj način dušek se prilagođava obliku tela, osiguravajući dobro podupira­nje kičme i ravnomerno raspoređivanje tele­sne mase. U kombinaciji s različitim obloga­ma – poput viskoelastičnih pena, memorij­ske pene, inovativne Cellpur pene – dobijaju se dušeci vrhunskog kvaliteta.

Znamo da je dobar san osnova zdravog živo­ta i da naša dnevna efikasnost zavisi od kva­litetnog odmora. Svesni ove činjenice, proi­zvodimo dušeke i krevete koji odgovaraju in­dividualnim potrebama različitih korisnika.

U salonu BERNARDA možete probati sve tipove dušeka, a naš iskusni tim pomoći će vam da odaberete pravo rešenje za svoje potrebe. Za više informacija o ponudi dušeka i kreveta kontaktirajte stručno-prodajni tim firme BERNARDA.

E-mail: [email protected]
Tel.: 011/64-56-300
www.bernarda.rs