Stiven Sigal prodaje svoj farmerski ranč u Kaliforniji

by | December 20, 2014
Stiven Sigal

Locirano u Shasta dolini u kaliforniji, ovo megalomansko imanje ima skoro 5.000 hektara i glavnu kuću koja se prostire na skoro 4.000 m2 kao i kuću za goste od 2.300 m2.

Sve ovo danas može pripastinekome ko za ovo imanje ima da izdvoji $12 miliona. A ono zaista i vredi toliko jer se na ogromnoj površini od 5.000 hektara nalazi jedan mali nacionalni park sa sedam jezera i sadržajima kao što su štale, ograde i pojila, pored glavne i gostinske kuće.

Farmerski ranč u Kaliforniji

Farmerski ranč u Kaliforniji

U pitanju je pravi ranč, veličanstvenih razmera i lepote. Svuda po imanju nalaze se predmeti, praktilno artefakti, koji podsećaju na Divlji Zapad i taj period aneričke istorije, kao što su na primer zaprežna kola.

Farmerski ranč u Kaliforniji

Farmerski ranč u Kaliforniji

Iz kuća se pružaju predivni pogledi na jezera ali i na planinske vrhove koji okružuju imanje. Od svega ovoga skoro da zastaje dah.

Farmerski ranč u Kaliforniji

Farmerski ranč u Kaliforniji

Ranč je u rustičnom stilu. Osim artefakata po imanju i objekti su u stilu Divljeg Zapada. Spoljašnjost je rustična i sirova a ove osobine možemo primetiti i u enterijeru.

Farmerski ranč u Kaliforniji

Farmerski ranč u Kaliforniji

Farmerski ranč u Kaliforniji

Farmerski ranč u Kaliforniji

Od materijala dominiraju drvo i kamen a unutrašnji prostori ukrašeni su prostirkama i elementima poput prepariranih životinja i jelenskih rogova – sve potpuno u rančerskom stilu.

Farmerski ranč u Kaliforniji

Farmerski ranč u Kaliforniji

Farmerski ranč u Kaliforniji

Farmerski ranč u Kaliforniji

Izvor: frontdoor.com


Tags: