Instagram foto konkurs – “Omiljeni detalj u domu”

by | October 9, 2023
Instagram foto konkurs – “Omiljeni detalj u domu”

Učestvuj u “Omiljeni detalj u domu” Instagram foto konkursu!

Postavi kreativnu fotku na Instagram sa heštagom #casadetalj i taguj profil @casadesign.rs a mi ćemo najlepše fotografije objaviti u štampanom izdanju časopisa CasaDesign

OPIS KONKURSA

Sigurni smo da volite da fotografišete nove detalje u domu, a trud koji uložite u dekorisanje treba svi da vide! Osvežite svoj feed ili objavite story sa fotografijom najlepšeg kutka u domu. Sigurno ćete dobiti puno pozitivnih reakcija. Kako bismo videli fotografiju, tagujte naš profil i stavite hešteg #casadetalj kako bismo znali da učestvujete u konkursu.

Instagram foto konkurs – “Omiljeni detalj u domu”

Instagram foto konkurs – “Omiljeni detalj u domu”

Instagram foto konkurs traje ukupno 3 nedelja, od 09.10.2023. – 30.10.2023. Naš stručni žiri će izabrati 5 pobednika nakon završetka foto konkursa.

Nagrada:

Glavna nagrada – Objava 5 najlepših fotografija u štampanom izdanju magazina CasaDesign.

Pročitaj pravila konkursa!

Pravila konkursa “Omiljeni detalj u domu”

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA

Organizator Foto konkursa je instragram profil @casadesign.rs (u daljem tekstu Organizator)

2. NAZIV I SVRHA KONKURSA

Foto konkurs se organizuje pod nazivom: “Omiljeni detalj u domu” (u daljem tekstu: Konkurs), radi promocije Instagram profila @casadesign.rs i reklamiranja Organizatora.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

4. VREME TRAJANJA KONKURSA

Vremenski period konkursa je od 09.10.2023. godine do 30.10.2023. godine, uključujući oba datuma.

5. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU

Na konkursu mogu učestvovati fizička lica starija od 14 godina, korisnici Internet mreže sa prebivalištem odnosno boravištem u Republici Srbijikoji poseduju aktiviran Instagram i Facebook nalog (u daljem tekstu: Učesnici).

Iz učešća na konkursu isključeni su zaposleni kod Organizatora, kao i zaposleni u firmama koje učestvuju u organizovanju konkursa, kao i njihovi bliski srodnici(roditelji, supružnici, deca), do trećeg kolena.

Za učešće na Konkursu korisnik se prijavljuje postavljanjem foto sadržaja (u daljem tekstu: predlog) na ličnom Instagram profilu pri čimu profil morabiti „otvoren“, tj. javan.

Podaci su vlasništvo učesnika i nalaze se objavljeni od strane učesnika na ličnom Instagram profilu koji je javno dostupan. Podaci se od strane Organizatora ne čuvaju, već se samo konkursne fotografije prikazuju na Facebook stranici organizatora.

Učešćem u ovom Konkursu učesnik u celosti prihvata saglasnost sa svim pravilima izovog dokumenta. U slučaju da se ispostavi da pobednik nije imao pravo učestvovanja ili da se nije pridržavao ovih zvaničnih pravila, on gubi pravo na nagradu i biće izabran drugi pobednik.

Na početku konkursa korisnik će biti upoznat sa pravilima konkursa, a ime i prezime koje korisnik koristi za svoj Instagram korisnički nalog, mora biti isto kao i ime i prezime korisnika iz njegove lične karte radi identifikacije prilikom preuzimanja nagrade.

Organizator zadržava isključivo pravo da proveri i iz daljeg učešća tj.konkursa isključi bilo kog učesnika koji ne može da, u trenutku kada se to od njega zatraži, potvrdi ličnu saglasnost sa svim članovima ovog Pravilnika. Organizator zadržava isključivo pravo da iz daljeg učešća isključi bilo kog Učesnika, za koga uoči da je na bilo koji način zloupotrebio konkurs, koji je do broja „glasova“ pokušao da dođe pokušajem prevare tokom igranja, kao i onog Učesnika, koji poseduje neispravne, netačne podatke kao ime i prezime za svoj korisnički profil za Instagram.

Učesnik koji je na „ne fer“ način, korišćenjem lažnih Instagram naloga, raznih tehničkih sredstava: virusa, java script-i, Trojanaca (Trojan Horse), crva (Worm), vremenskih i logičkih bombi, keystroke loggera, spajvera (Spyware), advera (Adware) ili drugih materijala koji su napravljeni da na razne načine utiču na rad bilo kog kompjuterskog softvera, hardvera ili telekomunikacione opreme, ili koji utiču na presretanje ili preuzimanje bilo kakvih podataka ili ličnih informacija,pokušao ili osvojio poene i na taj način pokušao da stekne prednost u odnosu na druge takmičare, što ustanovljava Organizator (po svom apsolutnom diskrecionom pravu), biće diskvalifikovan iz učešća i njegov profil će biti poništen (postati nevažeći), i takmičar neće imati mogućnost da ponovo učestvuje u Konkursu.

6. DETALJAN MEHANIZAM FOTO KONKURSA I NAGRADE

Korisnik se na sajtu www.casadesign.rs upoznaje sa foto konkursom koji se odvija na Instagramu. Postavljanjem foto sadržaja na ličnim Instagram profilu smatraće se da sekorisnik prijavio za učešće u konkursu i da prihvata pravila konkursa.

Korisnik putem Instagram aplikacije snima foto materijal na temu “Omiljeni detalj u domu” iz opisa konkursa.

Korisnik obavezno mora da uz fotografiju postavi i hashtag #casadetalj i taguje profil @casadesign.rs kako bi Organizator mogao da prati predloge putem Instagrama.

Profil mora da bude javan (public) inače predlog neće biti vidljiv a samim tim neće ući u konkurs.

7. NAČIN DODELJIVANJA NAGRADA

Tokom trajanja konkursa Organizator će nagraditi ukupno 5 Učesnika.

Kriterijum za dodelu poklona učesnicima konkursa, sastoji se od kreativnosti i orginalnosti samog predloga kao i činjenice da li je predlog odgovorio zadatoj temi.

Nagrade dodeljuje žiri, a žiri čini ga redakcija i marketing tim Instagram profila @casadesign.rs Slanjem većeg broja foto i video priloga od strane jednog učesnika ne povećava se šansa za osvajanjem poklona.

Korisnik može poslati neograničen broj različitih foto i video priloga. Najzanimljivije predloge bira žiri, a pobednik je onaj koji se ističe svojom kreativnošću ali će se takođe uzeti u obzir i nivo interakcije koju predlog ima (lajkovi, komentari i share-ovi samog rada).

Osvojeni poklon nije moguće zameniti za drugi, ili za gotov novac.

Način dodeljivanja, tj. preuzimanja poklona biće dogovoren direktno sa dobitnicima.

8. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA FOTO KONKURSA

Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila.

Učestvovanjem u foto konkursu podrazumeva se da je učesnik dao sledeću izjavu:

„Dajem saglasnost i ovlašćujem Organizatora foto konkursa da se moji predlozi i podaci u njima :

*Slika, materijal

*Link ka Instagram profilu

koriste u svrhu realizacije Foto Konkursa “Omiljeni detalj u domu”, instagram profila @casadesign.rs kompanije Color Media International d.o.o., Temerinska 102, 21000 Novi Sad, a sve u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

9. UPOTREBA DOBIJENIH INFORMACIJA I AUTORSKA PRAVA

Uzimanjem učešća na Konkursu, smatraće se da je učesnik automatski dao sledeću izjavu:

1. Isključivi sam nosilac svih autorskih prava na autorskim delima koje sam prijavio radi učešća na Konkursu, i ista su oslobođena od svih prava, pretenzija i potraživanja trećih lica.

2. Saglasan sam da se sva autorska prava koja su sadržana u bilo kojim materijalima uključujući, ali se ne ograničavajući na fotografije, ideje, izume, koncepte, a podnete su Organizatoru tokom trajanja Konkursa on-line ili na bilo koji drugi način, prenesu na Organizatora i ovim putem prenosim na Organizatora sva ta prava dok god ona važe;

3. Gore preneta prava u potpunosti su prenosiva i moći će da se dalje prenose bez mog daljeg učešća;

4. U slučaju potrebe, obavezujem se da ću preduzeti svaku radnju ili potpisati svaki dokument koji je neophodan da navedeni prenos prava proizvede pravno dejstvo;

5. Organizator neće snositi odgovornost za eventualno kršenje autorskih ili srodnih prava od strane nekog od učesnika. U slučaju da se ispostavi da je nosilac autorskih ili drugih prava neko drugo lice odnosno da je učesnik konkursa zloupotrebio tuđa prava, učesnik konkursa se obavezuje da će preuzeti u potpunosti svu odgovornost za takvu povredu, a sve zahteve prema Organizatoru će otkloniti, regulisati odnosno rešiti u najkraćem mogućem roku, i da će Organizatora štititi na sve dozvoljene načine i u potpunosti ga obeštetiti za sve iznose za slučaj da Organizator bude obavezan na bilo kakva davanja prema trećim licima i/ili bude s tim u vezi imao bilo kakve troškove..

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CasaDesign (@casadesign.rs)


Borjana Božić

promo